SOS kinderen en emoties

Vooral kinderen worden nogal eens overspoeld door de veelheid aan emoties en krijgen dan vaak de volgende standaard reactie:
“Doe maar gewoon…”
“Is dat nu echt nodig?…”
“Nu is het klaar, niet meer huilen…”

Emoties.... Wat een gedoe!

Deze reacties helpen de kinderen niet om te leren omgaan met hun emoties en dat is nu net wat ze wel nodig hebben.
Hulp om al die emoties te herkennen en hulp bij het leren omgaan met die emoties.

Hoe zorgen we er dan voor dat kinderen ook leren luisteren naar hun emoties, dat ze zichzelf kunnen zijn, maar dat het gedrag binnen de perken blijft. Dat het kind ook leert om rekening te houden met zijn omgeving. Hoe voorkom je dat situaties uit de hand lopen?

Natuurlijk zijn wij allen bereid om hen te helpen, maar hoe dan?
De workshops van “SOS Kinderen en emoties” geven handvatten om zelf direct toe te kunnen passen. Thuis of op het werk.

Je krijgt bruikbare tips om kinderen zelf ruzies op te laten lossen, angsten te laten overwinnen en om te gaan met verdriet.
Daarnaast krijg je handvatten om het zelfvertrouwen van de kinderen te vergroten.

Zie mogelijkheden en tarieven